Situat chiar între Colosseum şi cea mai centrală colină din Roma, anume, Colina Palatină, precum şi în apropiere de Forul Roman, Arcul lui Constantin este unul dintre cele mai renumite monumente de origine antică din capitală. Acest arc de triumf a fost construit la dispoziţia Senatului Roman în anul 315 dH în onoarea bătăliei de la Podul Milvian (312 dH), notabilă pentru simbolismul său creştin: lupta a culminat cu victoria lui Constantin cel Mare asupra păgânului Maxentius, împărat al Romei între 306 şi 312.

Monumentul înalt de 21 de metri este structurat pe 3 arce, dintre care cel central este cel mai înalt şi cel mai lat deopotrivă. Secţiunea superioară este reprezentată de o mansardă secţionată, la rândul ei, în trei registre, fiecare dintre acestea corespunzând câte unui arc. Deasupra arcului central se află o inscripţie (pe ambele părţi ale monumentului) onorând victoria lui Constantin asupra păgânismului şi glorificând contribuţia sa la bunăstarea imperiului şi la ascensiunea creştinismului. Aceste inscripţii sunt, în prezent, dificil de citit, întrucât reprezintă mai curând o urmă a fostelor decoraţiuni.

Secţiunea centrală a mansardei este flancată de basoreliefuri şi statui (plasate deasupra celor patru coloane care delimitează arcurile laterale) evocând realizările militare ale împăraţilor Marcus Aurelius şi Traian (se spune că statuile redau prizonieri daci luaţi în urma războaielor lui Traian împotriva Daciei antice). De fapt, doar o mică parte din patrimoniul decorativ al arcului de triumf face aluzie la simbolismul creştin, cele mai multe ornamente arhitecturale evocând realizările militare ale foştilor împăraţi din dinastia Antoninilor. Această situaţie este explicată prin faptul că structura, în ansamblul său, a fost construită cu materiale aduse de la alte monumente antice, inclusiv secţiuni întregi ale arcului. Ceea ce este esenţial este că Arcul lui Constantin rămâne unul dintre obiectivele de neocolit din Roma, o privelişte memorabilă atât pentru monumentalitatea sa, cât şi pentru simbolismul său.

Nume:
Arcul lui Constantin (Arco di Costantino)
Adresă:
Via di San Gregorio, 00186, Roma, Italia