Complexul celor Patru Fântâni este situat pe strada cu acelaşi nume din Roma, adică, pe Via delle Quattro Fontane, mai precis la intersecţia acesteia cu Via del Quirinale. Iniţial, fântânile făceau parte din apeductul Acqua Felice. Nici una dintre ele nu este o structură de sine stătătoare. Sunt, dimpotrivă, ataşate de zidurile a patru clădiri distincte care marchează intersecţia celor două străzi pomenite mai sus.

O parte a complexului a fost construită între 1588 şi 1593, în vreme ce restul a fost finalizat între 1667 şi 1669. Muzio Mattei a fost cel sub al cărui patronaj au fost executate lucrările de la sfârşitul secolului al XVI-lea. Impactul pe care complexul l-a avut asupra peisajului arhitectural al locului a dus la numirea bisericii construite ulterior aici de către Francesco Borromini drept Biserica San Carlo alle Quattro Fontane (cunoscută şi sub numele de Biserica San Carlino).

Fântânile sunt cunoscute după numele zeităţii reprezentate pe fiecare dintre ele. Astfel, partea dreaptă a complexului constă din fântânile dominate de zeităţi masculine: Râul Tiber, simbol al oraşului Roma, şi Râul Arno (potrivit celor mai multe interpretări), simbol al oraşului Florenţa. Acestea au fost proiectate de către Domenico Fontana între-un superb stil renascentist târziu, evocând monumentalitatea statuilor clasice antice. Domenico Fontana a fost cel care a realizat şi statuia Iunonei care decorează una dintre fântânile din partea stângă a complexului. Iunona este simbolul puterii, însă diverse alte interpretări văd în această lucrare statuia alegorică a Forţei, fără vreo referinţă directă la zeiţă. Cealaltă figură feminină este interpretată drept Diana, însă simbolismul este, şi în acest caz, destul de vag pentru a împiedica referinţele directe la zeiţă. Ultima dintre cele patru statui a fost realizată, după toate probabilităţile, de către Pietro Berrettini da Cortona.

Fântâna Iunonei şi fântâna lui Tiber sunt, în ceea ce priveşte decoraţiunile, înfrumuseţate cu motive arboristice (adăugate în anii 1660).

Nume:
Complexul celor Patru Fântâni (Complresso delle Quattro Fontane)
Adresă:
Via delle Quattro Fontane, Roma, Italia