Fontana dell’Acqua Felice a fost cea care l-a inspirat pe Giovanni Fontana în proiectarea unei alte fântâni din Roma, anume, Fontana dell’Acqua Paola. A fost construită între 1585 şi 1588, în districtul Quirinal al oraşului, când Papa Sixtus V a demarat proiectul de restaurare a unui apeduct antic din Roma, anume, apeductul Acqua Alexandrina, ulterior botezat Acqua Felice, după numele laic al papei (Felice Peretti). Fântâna a fost construită în contextul acestui proiect mai amplu de restaurare a anticei structuri (un proiect motivat, în parte, de insuficienţa punctelor de colectare de apă potabilă curată în Roma), marcând extremitatea apeductului.

În forma în care poate fi admirată în prezent, a fost concepută de Domenico Fontana. O versiune anterioară fusese, totuşi, construită de către arhitectul iniţial desemnat pentru a o proiecta, anume, Matteo Bartolani, care a dezamăgit aşteptările papei (şi pe cele ale localnicilor) în ceea ce privea practicabilitatea fântânii (erorile de calcul ingineresc au dus la insuficienta alimentare cu apă). Structura a fost construită în forma unui arc de triumf inspirat de vechea arhitectură romană. Nişa centrală este ocupată de statuia impozantă a lui Moise (de unde şi faptul că fântâna a fost supranumită Fântâna lui Moise), flancată în cele două părţi (în nişele laterale) de statuile lui Aaron şi Gideon. Moise a fost sculptat de către Leonardo Sormani şi Prospero da Brescia (se spune că acesta din urmă a murit de inimă rea atunci când şi-a văzut rezultatul muncii, o dezamăgire pe care nu a putut-o îndura atunci când şi-a confruntat opera cu Moise a lui Michelangelo, aflat în Bazilica Sfântul Petru în Lanţuri). În mod evident, fântâna abundă în simboluri ale Bisericii Catolice (o caracteristică explicabilă prin contextul istoric în care a fost construit monumentul, astfel încât să se facă aluzie la impactul benefic al bisericii asupra lumii creştine, pe atunci substanţial afectată de nou emergentul val protestant).

La baza fântânii se află trei bazine, colectând apa care ţâşneşte din cele trei statui. Pe frontispiciu este gravat un text dedicat lui Sixtus V, deasupra căruia se află doi îngeri care susţin însemnele papalităţii.

Nume:
Fontana dell’Acqua Felice
Adresă:
Piazza San Bernardo, Roma, Italia